ဝိန္႔စိန္အဆင့္ျမင့္ စိန္ရတနာေရႊဆိုင္ ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ မိတ္ဖက္စကား

Posted by on in Common Ground, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

အခုတပတ္မွာေတာ့ ၁၉၅၈ ခုနစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕က ဝိန္႔စိန္အဆင့္ျမင့္ စိန္ရတနာေရႊဆိုင္က မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအးနဲ႔ မိတ္ဖက္စကား ေျပာၾကားမယ့္ Common Ground အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
DVB TV – 25.03.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)