လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

Posted by on in လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား

Details

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ
တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)