လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

Posted by on in လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား

Details

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္
ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္ငံတကာ ခံုရံုးမွာ ေျဖရွင္းဖို႔ ၾကိဳးစားတာထက္ တရုတ္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ ႏွစ္ႏုိိင္ငံၾကားမွာပဲ ညွိႏႈုိင္းဖို႔ တရုတ္က ဖိလစ္ပိုင္ကို ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ အားလံုးနီးပါးကို တရုတ္က အပိုင္လိုခ်င္ေနတာဟာ တျခား ႏိုင္ငံေတြရဲ႔ အခြင့္အေရးကိုနင္းေျခတာဆုိျပိး ဖိလစ္ပိုင္က နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံ သဟိတ္မွာ ရွိတဲ့ ကုလသမဂၢခံုရံုးမွာ အမႈဖြင့္ထားပါတယ္ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါရွင္။

Leave a Reply

  • (will not be published)