လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

Posted by on in လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား, ႏိုင္ငံတကာ

Details

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻတစ္လႊားအစီအစဥ္
ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာအေမြအႏွစ္ နယ္ေျမ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ကမၻာ့ေဒသေပါင္းစံုက နယ္ေျမေပါင္း ၂ ဒါဇင္ေလာက္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယူနက္စကိုက သတ္မွတ္လုိက္ပါတယ္။ အာရွေဒသထဲမွာဆုိရင္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ စင္ကာပူတို႔က ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ နယ္ေျမေတြ ပါ၀င္ပါတယ္၊ ဘယ္လုိ နယ္ေျမေတြလဲ ဆုိတာကို ၾကည့္ရေအာင္ပါရွင္၊ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)