လွ်ပ္စစ္က႑နဲ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

လွ်ပ္စစ္က႑နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အာဆီယံ (၄)ႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ကုိ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ေပးသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီသတင္း ကိုေတာ႔ ေအာင္ကုိကုိလတ္ေပးပုိ႔ထားတာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)