လုိက္နာမႈ အားနည္းတဲ့ ပုဂၢလိက လ်ွပ္စစ္ ကုမၸဏီေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရုတ္မယ္

Posted by on in စီးပြားေရး, နည္းပညာ, မီဒီယာ, သတင္း

Details

ပုဂၢလိက လ်ွပ္စစ္ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႕ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လ်ွပ္စစ္ဝန္ၾကီးက ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေမသၾကၤန္ ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 26.05.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)