ေနာက္ထပ္ျပသနာေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္ ရပ္ကြက္အလိုက္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္း

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ျပသနာေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္ ရပ္ကြက္အလိဳက္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဦးပိုင္စိုး သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။
DVB TV – 11.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)