လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ကုိ အေရးယူဖုိ႔ အေရးၾကီးအဆို လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

Posted by on in လူ႕အခြင့္အေရး, လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိုု ထိေရာက္စြာ အေရးယူဖုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ အမ်ားစုနဲ႔ အတည္ျပဳ လုိက္ပါတယ္။ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း သတင္းေပးပိုု႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 26.09.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)