လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႔ ၀င္တခ်ဳိ႕ကို အေရးယူေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္က အေရးၾကီးအဆို

Posted by on in လူ႕အခြင့္အေရး, လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အကာအကြယ္မေပးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႔ ၀င္တခ်ဳိ႕ကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္းၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဦးေနၿဖိဳး၀င္းက ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 23.09.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)