လူပ္လူပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

Posted by on in လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား

Details

လူပ္လူပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ ဒီတပတ္ေတာ့ လူသားသဘာဝ ေတြ႕ႀကံဳလာရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႕ စိတ္ကူးဉာဏ္ေတြနဲ႕ ဆန္းသစ္ တီထြင္ ဖန္တီးထားတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈ အသစ္ေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)