လိႈင္ျမစ္ကူး တံတား တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အတြက္ေလ့လာ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

ျကည့္ျမင္တုိင္-ေအးရြာ လိႈင္ျမစ္ကူး တံတား တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အတြက္ ေလ့လာမႈ ေတြ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဦးထြန္းထြန္းသိန္းတင္ဆက္ထားတာပါ။ ရိုက္ကူး၊ – ေနၿဖိဳး၀င္း

Leave a Reply

  • (will not be published)