လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ပယ္ခ်တဲ့ျဖစ္စဥ္ ေကာ္မရွင္ကို စာတင္မည္

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

အမ်ိဳးးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ရဲ့ လက္ရွိတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္က ပယ္ခ်တဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ ့ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို စာတင္သြားမယ္လို ့သိရပါတယ္။ ဦးအာကာ သတင္းေပးပို ့ထားပါတယ္။ DVB TV – 07.09.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)