လက္ရိွ အခြန္စနစ္ က မွ်တမႈရိွရဲ႕လား ?

Posted by on in DVB Debate, အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Details

DVB BizDebate – လက္ရိွ အခြန္စနစ္ က မွ်တမႈရိွရဲ႕လား ?

“အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိစၥ ဒါေတြက ဥပေဒထဲမွာရိွျပီးသား။ ဒါလုပ္မယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒထဲမွာ ဒဏ္ဘယ္လိုေပးမယ္၊ ေပးတဲ့သူ ေကာ ယူတဲ့သူေကာ အကုန္ပါျပီးသား။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒကို ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မသိၾကေသးဘူး”
– ဦးမိုးေက်ာ္(Managing Partner, Win Tin & Associates)

“အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြက အေရးၾကီးတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ အခြန္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဝန္ထမ္းေတြက အေတြ႕အၾကံဳ မရိွဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အခြန္ဥပေဒက အရမ္းရႈပ္ေထြး မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ဒါေတြကို သူတို႔အေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေၾကညက္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ လုပ္ငန္းက တြင္က်ယ္လာမွာမဟုတ္ဘူး”
– ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

“အခြန္ေကာက္ခံတဲ့သူနဲ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြအၾကားမွာ တေယာက္ နဲ႔ တေယာက္ယံုၾကည္မႈမရိွဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကလဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြကို သူတို႔အေနနဲ႔ျမင္တာက အခြန္လိမ္မယ့္ သူေတြ၊ ဝိသမေလာဘ ေတြေပါ့ေနာ္။ ဒီဘက္က အလုပ္လုပ္တဲ့သူေတြ ကလဲ ငါတို႔အေနနဲ႔ အခြန္ေဆာင္တာ အစိုးဆီကေန ဘာမွ်ျပန္မရဘူး ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာက ဒီအပိုင္းမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ဖို႔ေတာ့လိုတယ္”
– ေဒါက္တာစိုးထြန္း(ဥကၠဌ၊ ျမန္မာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္ လုပ္ေရးႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)
DVB TV – 04.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)