လက္ပံတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖမ္းခံရသည့္ ၆ လျပည့္ ျမင္းျခံေက်ာင္းသားေျပာစကား

Posted by on in Voxpop

Details

လက္ပံတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖမ္းခံရသည့္ ၆ လျပည့္ ျမင္းျခံေက်ာင္းသားေျပာစကား
ရုိက္ကူး – ရီရီထြန္း (ျမင္းျခံ)
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)