လက္ပံတန္းရိုက္ပြဲ ၁ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

လက္ပံတန္းရိုက္ပြဲ ၁ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံမွတ္တမ္း
ရိုက္ကူး – ေဇယ်ာ(ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)၊ ေစာဖိုးစီ၊
တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္- ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)