ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နဲ႕ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ဂုတ္ထိပ္တံတားကိုလည္ပတ္သူရွိ

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံတကာ

Details

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နဲ႕ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ၾကားမွာတည္ရွိတဲ့ကမၻာေက်ာ္ဂုတ္ထိပ္တံတားကို လာေရာက္လည္ပတ္သူေတြေန႕စဥ္ရွိေနပါတယ္။ ၿငိမ္းမိုးေနာင္သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူးၿငိမ္းမိုးေနာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)