ရွမ္းရိုးမက စစ္ေဘးေရွာင္ဘဝ

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ရွမ္း SSPP တပ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ သီေပါျမိဳ႕ကို ထြက္ေျပးလာခဲ့ရတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)