ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလ ဘီဘီစီကို သတင္းပို႔ခဲ့သူ

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလ ဘီဘီစီကို သတင္းပို႔ခဲ့သူ ေနမင္း(သရက္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္
DVB TV – 08.08.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)