အသြင္ေျပာင္း လာသူေတြေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်ေနတာလို႔ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေန

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

စစ္တပ္ဖက္ကေန ရဲဖက္ကို အသြင္ေျပာင္း လာသူေတြေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်ေနတာလို႔ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ အသြင္ေျပာင္းအႀကီးပိုင္းအရာရွိေတြကေတာ့ သေဘာမတူပါဘူး။ ရန္ႏိုင္ေဇာ္ဝင္း သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။
DVB TV – 15.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)