ရာဘာ မ်ားေစ်းႏွိမ္ခံေနရျခင္းဟာ ရာဘာ စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားရဲ႕ အားနည္းခ်က္လည္းပါ၀င္

Posted by on in စီးပြားေရး, နည္းပညာ, သတင္း

Details

တရုတ္ကုန္သည္ေတြက ျမန္မာ့ေရာ္ဘာေတြကို ေစ်းႏွိမ္ေပးျပီး ၀ယ္ယူေနတာက ျပည္တြင္းေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လဲ လည္း ပါ၀င္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းက ေျပာဆိုလိုက္တာပါ။ ဦးသိုက္ဇင္က သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)