ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက က်ဴးစလစ္ကဒ္ ထုတ္ေပးမႈကို ကန္႔ကြက္

Posted by on in လူမႈေရး, သတင္း

Details

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀နီးပါးေနထိုင္ခဲ့တဲ့သူေတြကို က်ဴးေက်ာ္လို ့သတ္မွတ္ခဲ ့တာေျကာင္ ့ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက က်ဴးစလစ္ကဒ္ ထုတ္ေပးမႈကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည့္ဘုန္းေအာင္က ေပးပို ့ထားပါတယ္။
DVB TV – 13.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)