ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ၾကား ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး အစုိးရတို႔ရဲ႔အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မႈ အေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက စုိးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ လင္းဆက္ေအာင္ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 03.10.2016

Leave a Reply

  • (will not be published)