ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထားလမ္း ျဖတ္ကူးေနပုံျမင္ကြင္း

Posted by on in No Comment

Details

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထားလမ္း ျဖတ္ကူးေနပုံျမင္ကြင္း
ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ပုိင္စုိး

Leave a Reply

  • (will not be published)