ရန္ကုန္တုိင္း၊ သုံးခြျမိဳ႕ NLD ေထာက္ခံပြဲျမင္ကြင္း

Posted by on in No Comment

Details

ရန္ကုန္တုိင္း၊ သုံးခြျမိဳ႕ NLD ေထာက္ခံပြဲျမင္ကြင္း
ရုိက္ကူး – သုံးခြသား
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)