ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၿကီးအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ကိစၥ

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

DVB TV – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၿကီးအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြၾကားမွာ ေ၀ဖန္မွဳေတြ၇ွိေနပါတယ္။ လင္းဆက္ေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)