ရတနာပုံ တယ္လီပို႔ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႔

Posted by on in စီးပြားေရး, နည္းပညာ, သတင္း

Details

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအသစ္ ကေန ၂၀၁၅မွာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရိွေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚေလးေလးမြန္ ေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 20.04.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)