ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပသာနာကို အခ်ိန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းရလိမ့္မယ္

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

၁၉ ရာစုကတည္းကရိွခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပသာနာကို အခ်ိန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ခြန္ဘသာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)