ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာမွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူေတြကို ဘယ္လို ကူညီေနၾကသလဲ

Posted by on in Fix It, အပတ္စဥ္က႑

Details

ရခုိင္ျပည္နယ္ မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားအတြက္ ဘယ္လုိကူညီေနၾကသလဲ ? သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ေဒသအသီးသီးရဲ႕ အခက္ခဲေတြကို Fix it တစ္ေယာက္တစ္လက္
အစီစဥ္ကေန ရိုက္ကူးတင္ၿပထားပါတယ္။
DVB TV – 13.09.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)