ရခိုင္အေရး မီဒီယာမ်ား ဘက္မွ်ေအာင္ သတင္းမထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ဟုဆို

Posted by on in မီဒီယာ, သတင္း

Details

သတင္းမီဒီယာေတြ အေနနဲ႔ ရခိုင္အေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘက္မွ်ေအာင္ သတင္းမတင္ဆက္ေပးႏုိင္ခဲ့ဘူးလို႔ Myanmar Institute For Democracy က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဇယ်ာခ်မ္းေအးေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 13.10.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)