ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္)
ရုိက္ကူး – လြင္မူိင္း
တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးေဇာ္လင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)