ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ, မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ ေမလ (၁၇)ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး – မ်ဳိးေဇာ္လင္း
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)