ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ, မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ (၂၇)ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃)ရက္ေန႔ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)