ရက္တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖါ၀ါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔မွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔အထိမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္)
ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)