ရက္တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလသခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၆)ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

Leave a Reply

  • (will not be published)