မႏၱေလးအုိင္တီအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာေဟာေျပာပြဲ

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

မႏၱေလးတိုင္းကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္အသင္းက ႀကီးမႈးၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးတဲ႕ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ မႏၱေလးျမိဳ့မွာ အိုင္တီအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲတခုုျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ခြန္ဘသာ တင္ဆက္။ ရုုိက္ကူး ျငိမ္းမုုိးေနာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)