မႏၱေလးတုိင္း၊ သပိတ္က်ဥ္းျမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းၾကီးရြာ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ငန္း(၃)

Posted by on in No Comment

Details

မႏၱေလးတုိင္း၊ သပိတ္က်ဥ္းျမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းၾကီးရြာ ေရႊတူးေဖာ္လုပ္ငန္း(၃)
ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)