မံုရြာၿမိဳ႕န႕ဲ ၇ မိုင္အကြာရွိတဲ့ ကံျပားရြာကို e Village အျဖစ္လုပ္ဖုိ႔ေဆာင္ရြက္

Posted by on in နည္းပညာ, သတင္း

Details

မံုရြာၿမိဳ႕န႕ဲ ၇ မိုင္အကြာရွိတဲ့ ကံျပားရြာကို e Village အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႕ ဂ်ပန္က ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတခုတုိ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး ေအာင္ကိုလတ္

Leave a Reply

  • (will not be published)