မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ေတြကို ေနအိမ္အထိ လိုက္လံ ေပးပို႔ေပးေန

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ေတြကို ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ေတြက မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔ကစၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေတြ ေနအိမ္အထိ လိုက္လံ ေပးပို႔ေပးေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကို စိုးမိုးေအာင္ကေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 27.03.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)