မေကြးတုိင္း အစုိးရေဟာင္းလက္ထက္ ေပ်ာက္ဆုံးေငြထဲမွ သိန္းေပါင္း ၃၂၅၀၀ ျပန္ရ

Posted by on in နယ္သတင္း, သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

မေကြးတုိင္း အစုိးရေဟာင္းလက္ထက္ စာရင္းေပ်ာက္ဆုံးရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၇) ေသာင္းေက်ာ္ ထဲက က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၂၅၀၀ ျပန္ရၿပီလုိ႔ မေကြးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ လင္းဆက္ေအာင္ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 02.08.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)