မုိးေလ၀ခန္႔မွန္းခ်က္အစီအစဥ္

Posted by on in မိုးေလ၀သ

Details

မုိးေလ၀ခန္႔မွန္းခ်က္အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ရဲ၀င္းထုိက္
တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

Leave a Reply

  • (will not be published)