မုိးကုတ္ ပတၱျမား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

Posted by on in မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္, ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

မုိးကုတ္ ပတၱျမား ရုပ္သံမွတ္တမ္း
ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္၊ ေဇာ္ထက္
တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္
ေနာက္ခံ စကားေျပာ – ေအးမိစံ

Leave a Reply

  • (will not be published)