မိုးရာသီ ကေလးငယ္ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

မိုးရာသီ ကေလးငယ္ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပညာရွင္) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

တင္ဆက္ – ေနရီရီ
DVB TV – 11.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)