မိုရာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္တေထာင္ေက်ာ္ အေဆာက္အဦး ၄၀ေလာက္ ပ်က္စီး

Posted by on in သတင္း, သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

Details

မိုရာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေနအိမ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေက်ာင္းေဆးရံု အစိုးရအေဆာက္အဦ ၄၀ ေလာက္ ပ်က္စီး ထိခိုက္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚခင္ရူပါ ေပးပို႔ထားပါတယ္။
DVB TV – 31.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)