မဘသ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ မျဖဳတ္ေသးတာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစဟုဆုိ

Posted by on in ဘာသာေရး, သတင္း, ႏိုင္ငံေရး

Details

မဘသ ဆိုင္းဘုတ္ေတြကို မျဖဳတ္သိမ္းေသးတာကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတာဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ အဓမၼဝါဒ ဆန္႕က်င္ေရးေကာ္မတီကေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ရန္ႏိုင္ေဇာ္ဝင္း သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။

DVB TV – 25.07.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)