မတ္ ၂၄ သန္းေခါင္္မိုးရြာမႈက ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္မဲ့ ေႏြဥတုအစျဖစ္(တပတ္စာမိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in မိုးေလ၀သ, သတင္း

Details

ရန္ကုန္မွာ မတ္လ ၂၄ ရက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ မိုးရြာခဲ့မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေစတဲ့ ေႏြဥတုအစျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။ေဒၚေလးေလးမြန္

Leave a Reply

  • (will not be published)