မင္းကုိႏုိင္ ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

မင္းကုိႏုိင္ ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – ေအးႏုိင္
ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
တည္းျဖတ္ – ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)