မင္းကုိနိင္ ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ

Posted by on in ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

Details

မင္းကုိနိင္ ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ
တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)