ဘတ္ဂ်က္ေတြ ထပ္ေတာင္းခံမႈကို ၀န္ၾကီးဌာနေတြက လႊတ္ေတာ္မွာ လာရွင္း

Posted by on in လႊတ္ေတာ္ေရးရာ, သတင္း

Details

ဘတ္ဂ်က္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ထပ္ၿပီးေတာင္းခံရသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဦးပိုင္စိုး သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။ DVB TV – 03.12.2015

Leave a Reply

  • (will not be published)