ဘဏ္၀န္ထမ္း တေယာက္ ေငြစကၠဴအတု ျပဳလုပ္မႈ ဘဏ္နဲ႔မဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္း

Posted by on in စီးပြားေရး, မႈခင္း, သတင္း

Details

ဘဏ္ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္က ေငြစကၠဴ အတုေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘဏ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္သလို ဘဏ္ကို ျပင္ပေငြေတြ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ကေမာၻဇအုပ္စုရဲ႕ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။
DVB TV – 14.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)