ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဒုိင္း ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြတုိင္းမွာ တပ္မေတာ္က ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ကူညီမည္

Posted by on in သတင္း, အားကစား

Details

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဒုိင္း ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြတုိင္းမွာ တပ္မေတာ္က ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ လႊမ္းမုိးေအာင္က တင္ဆက္ထားပါတယ္။
DVB TV – 02.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)